ช่วงที่ผ่านมา จากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้การเล่น เกมออนไลน์ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมยอดฮิต และมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องได้อีกในอนาคต ภายใต้ภาวะการณ์ดังกล่าว ทำให้ธุรกิจเกมคลาวด์คอมพิวติ้ง (Game Cloud Computing: GCC) มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องในทิศทางเดียวกัน

ธุรกิจดังกล่าวเป็นบริการให้เช่าใช้ระบบให้บริการเกมออนไลน์แทนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวโดยผู้พัฒนาเกมเอง ซึ่งจำเป็นต้องใช้เม็ดเงินจำนวนมาก อย่างไรก็ดี ผู้ให้บริการ GCC ในปัจจุบันมักเป็นผู้ประกอบการในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศสิงคโปร์ เนื่องจากตลาดเกมออนไลน์ไทยในช่วงก่อนหน้ายังคงมีขนาดไม่ใหญ่นัก โดยมีอัตราเติบโตต่อเนือง 11.4% ต่อปี ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ตามการขยายตัวของการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของผู้บริโภค ทำให้ตลาดเกมออนไลน์ไทยในปัจจุบันมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 2.2 หมื่นล้านบาท ส่งผลให้ความต้องการระบบ GCC สำหรับให้บริการเกมออนไลน์ในไทยพุ่งขึ้นแตะ 7,300 ล้านบาทในช่วงปลายปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.03 หมื่นล้านบาทในปีนี้ จากความนิยมเล่นเกมที่เพิ่มขึ้นหลังจากการระบาดของโควิด-19 สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสทางธุรกิจที่มหาศาลสำหรับผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้งไทยที่จะขยายธุรกิจสู่บริการ GCC

ทั้งนี้ การจะประสบความสำเร็จในธุรกิจ GCC ได้ โจทย์สำคัญของผู้ประกอบการก็ยังคงต้องเป็นการสร้างความแตกต่างจากผู้ให้บริการ GCC ในต่างประเทศ โดยอาจเน้นถึงจุดแข็งของผู้ประกอบการไทยที่สามารถเข้าใจในพฤติกรรมของผู้บริโภคไทยเป็นอย่างดี ซึ่งสามารถนำมาต่อยอดในการให้บริการ GCC อย่างครบวงจรผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภคเชิงลึก (Big Data) ตั้งแต่การวางแผนการตลาด การโปรโมทเกมออนไลน์ในหมู่ผู้บริโภค และการพัฒนาต่อยอดเกมในอนาคต นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้พัฒนาเกมว่าระบบ GCC ไทยสามารถรองรับการให้บริการเกมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ

เม็ดเงินสะพัดอุตสาหกรรมเกมส์ประเทศไทยรุดหน้าสู่ศูนย์กลางเกมส์คลาวด์คอมพิวติ้ง

ปัจจุบัน ธุรกิจเกมออนไลน์สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ เกมอุปกรณ์เคลื่อนที่ (สมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต), เกมคอมพิวเตอร์ และเกมคอนโซล โดยตลาดเกมออนไลน์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ และคอมพิวเตอร์น่าจะเป็นเพียงสองตลาดที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ GCC ไทยสามารถเข้ามาแข่งขันเป็นผู้เล่นหนึ่งในตลาดได้ เนื่องจากตลาดเกมคอนโซลนั้น ถูกปิดกั้นและผูกขาดโดยผู้ผลิตเครื่องเล่นเกมคอนโซล โดยเกมคอนโซลทุกเกมจำเป็นต้องถูกให้บริการบนโครงสร้างพื้นฐานหรือแพลทฟอร์มเกมออนไลน์ของผู้ผลิตเกมคอนโซลแต่ละรายเท่านั้น ในทางตรงข้าม เกมอุปกรณ์เคลื่อนที่และเกมคอมพิวเตอร์กลับเปิดโอกาสกว้างให้ผู้ผลิตหรือนำเข้าเกมสามารถเลือกที่จะลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเกมออนไลน์เอง หรือเลือกใช้บริการ GCC ได้

นอกจากนี้ เกมออนไลน์ทั้งสองประเภทก็เป็นที่นิยมของผู้บริโภคไทยและมีโอกาสเติบโตต่อเนื่องในอนาคต โดยปัจจุบันเกมทั้งสองประเภทกินสัดส่วนราว 92.5% ของมูลค่าเกมออนไลน์ทั้งหมด นำโดยเกมอุปกรณ์เคลื่อนที่ราว 70.7% และเกมคอมพิวเตอร์ 21.8%

เมื่อพิจารณาสภาพการณ์ของการให้บริการเกมออนไลน์สำหรับตลาดไทยโดยภาพรวม จะพบว่า ส่วนใหญ่ยังคงเป็นการให้บริการผ่านโครงสร้างพื้นฐานเกมออนไลน์ที่อยู่ในต่างประเทศ โดยเฉพาะสิงคโปร์ที่มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลมาก่อนไทย โดยเฉพาะโครงข่ายสื่อสารอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศที่มีความพร้อมมากกว่าไทย ทำให้ผู้ประกอบการเกมมักเลือกใช้ผู้ให้บริการ GCC ในประเทศสิงคโปร์เพื่อให้บริการเกมออนไลน์ในภูมิภาคอาเซียน

อย่างไรก็ดี จากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของตลาดเกมออนไลน์ไทย ทำให้ผู้ประกอบการเกมสนใจทำตลาดเกมไทยเป็นการเฉพาะมากขึ้น โดยจัดทำเกมให้เป็นภาษาไทย และเพิ่มตัวละครหรือเนื้อหาที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย และเริ่มเข้ามาใช้บริการ GCC ในไทยมากขึ้น สะท้อนจากการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนการใช้บริการ GCC ในไทยที่น้อยกว่าร้อยละ 5 ในช่วง 3 ปีก่อนหน้า มาอยู่ที่ราว 10% ในปีที่ผ่านมา หรือคิดเป็นมูลค่าราว 730 ล้านบาท  แสดงให้เห็นว่ายังมีช่องว่างทางตลาด ที่ผู้ประกอบการ GCC ไทยสามารถขยายเพิ่มขึ้นได้

แม้ว่าตลาดบริการ GCC ไทยมีแนวโน้มเติบโตได้ดีในระยะข้างหน้า แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ผู้ประกอบการ GCC ไทยก็ยังคงต้องแข่งขันกับผู้ให้บริการ GCC ในสิงคโปร์ แม้จะเป็นสมรภูมิตลาด เกมออนไลน์ ไทย ดังนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า กลยุทธ์การชูจุดเด่นและสร้างความแตกต่างให้กับตนเองจึงมีส่วนสำคัญ โดยเฉพาะการต่อยอดจากความเข้าใจในพฤติกรรมผู้บริโภคไทย และการผสมผสานเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่มีอยู่ในไทยสู่การสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ ที่เรียกว่า โมเดลธุรกิจเกมคลาวด์คอมพิวติ้งแบบผสมผสาน ซึ่งนอกเหนือจากจะนำเสนอบริการโครงสร้างพื้นฐาน GCC แล้ว ยังหนุนกิจกรรมทางการตลาดใน 3 ส่วนคือ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เกมในหมู่ผู้บริโภค กิจกรรมการจัดจำหน่าย และกิจกรรมต่อยอดธุรกิจผ่านพันธมิตร โดยโมเดลธุรกิจนี้เหมาะสมกับเกมออนไลน์ที่มีกิจกรรมทางตรงกับผู้บริโภค เช่นการขายไอเทมในเกม รวมถึงการโปรโมทสินค้าและบริการให้กับผู้ประกอบการสินค้าและบริการอื่นๆในประเทศไทย

นอกจากนี้ ตามความนิยมที่เพิ่มขึ้นของวงการเกมประเทศไทย ส่งผลให้การประชาสัมพันธ์และทำโปรโมชั่นสินค้าและบริการทั่วไปผ่านเกมออนไลน์ (In-Game Marketing) กลายเป็นอีกหนึ่งการตลาดที่นิยมใช้ เนื่องจากสามารถสื่อสารและเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ทั้งในวัยเรียนและวัยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ หากผู้ประกอบการ GCC ไทย เปิดให้บริการเป็นตัวกลางหาพันธมิตรทางการค้าในประเทศไทยให้กับผู้พัฒนาเกม ก็จะช่วยส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ GCC ไทย อีกทั้งยังช่วยต่อยอดการสร้างรายได้ให้กับธุรกิจอีกด้วย โดยในปี 2564 คาดว่าจำนวนผู้เล่นเกมในประเทศไทย ครองอัตราส่วนกว่า 42% ของประชากรทั้งหมด และโตขึ้นกว่า 18% เทียบกับปีก่อนหน้า

ในอีกทางหนึ่งเพื่อสอดรับกับยุคเศรษฐกิจดิจิตัล (Digital Economy) การจัดจำหน่ายเกมโดยส่วนใหญ่เปลี่ยนมาให้บริการซื้อและดาวน์โหลดผ่านช่องทางออนไลน์แทนการซื้อจากร้านค้าที่มีหน้าร้าน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงผู้บริโภคและช่วยประหยัดต้นทุนการผลิตและดำเนินการ

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผู้บริโภคหันมาเล่นเกมเพื่อผ่อนคลายในช่วงวิกฤตมากขึ้น ส่งผลหนุนอุตสาหกรรม GCC เติบโตไปในทิศทางเดียวกับอุตสาหกรรมเกม ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเล็งเห็นว่า โมเดลธุรกิจ GCC แบบผสมผสานถือเป็นโมเดลที่เสริมศักยภาพในการแข่งขันกับผู้ประกอบการ GCC ต่างชาติในตลาด GCC ไทย ผ่านการเสริมบริการเกี่ยวกับการทำกิจกรรมทางการตลาดเพื่อหนุนผู้ผลิตเกมในการเจาะตลาดไทย โดยอาศัยความรู้และความเข้าใจในภาพรวมของพฤติกรรมผู้บริโภคไทย

ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าปัจจุบันผู้ประกอบการ GCC ไทย สามารถใช้โมเดลธุรกิจ GCC แบบผสมผสานในการเปิดตลาด GCC ไทย เนื่องจากโครงข่ายบรอดแบนด์ครอบคลุมพื้นโดยมากของประเทศไทยแล้ว อย่างไรก็ดี หากต้องการขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดสากล โดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียน จะต้องอาศัยโครงข่ายสัญญาณเคเบิลใต้น้ำที่เชื่อมการสื่อสารอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ ซึ่งมีความพร้อมมากยิ่งขึ้นและแข่งขันกับประเทศสิงคโปร์ได้ โดยภาวะการณ์ดังกล่าวยังคงเป็นโจทย์สำคัญที่ภาครัฐจำเป็นต้องเร่งส่งเสริมการลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของไทยในการแข่งขันเพื่อเป็นศูนย์กลางบริการดิจิทัลในภูมิภาค ซึ่งรวมถึงบริการ GCC ได้ในอนาคต

 

ฺBusinesstoday

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here