กระทรวงการต่างประเทศ เผยพาสปอร์ตรุ่นใหม่จะเริ่มให้บริการได้ในกลางปี 2563 ใช้เทคโนโลยีม่านตาเพิ่ม จากเดิมมีใบหน้ากับลายนิ้วมือ ระบุพาสปอร์ตอายุ 10 ปี อนุญาตให้เฉพาะผู้บรรลุนิติภาวะเท่านั้น ป้องกันข้อมูลชีวมาตรเปลี่ยน

นายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ แถลงถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการจัดทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ตอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 3 หรือพาสปอร์ตรุ่นใหม่ ว่า ในขณะนี้ กระทรวงได้ผู้จัดทำ และเริ่มดำเนินโครงการแล้ว ซึ่งได้เปิดประมูลเมื่อต้นปี 2562 และบริษัทผู้ชนะประมูลคือ บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม กลุ่ม DGM Consortium โดยได้มีการลงนามสัญญากันแล้ว

นายธานี ระบุว่า ขณะนี้อยู่ในช่วงบริษัทดังกล่าว เข้ามาเตรียมความพร้อมระบบงานและติดตั้งระบบ ซึ่งให้เวลา 9 เดือนในการติดตั้งระบบ เชื่อว่าสิ่งที่ประชาชนสามารถคาดหวังได้จากพาสปอร์ตรุ่นใหม่ได้แก่

1.มีการลดระยะเวลายื่นคำร้องพาสปอร์ตรุ่นใหม่ ไม่เกิน 12 นาที จากปัจจุบันดำเนินการให้เสร็จไม่เกิน 20 นาที และ

2. ชุดอุปกรณ์ประจำจุดบริการทำพาสพอร์ตในปัจจุบันมีทั้งหมด 313 ชุด จะเพิ่มเป็น 500 ชุด เท่ากับเพิ่มขึ้น 187 ชุด โดยสามารถเปิดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวได้อีกไม่เกิน 15 จุด กระจายไปทั่วประเทศ สะดวกต่อคนที่พักอยู่ในพื้นที่ห่างไกล

ด้านนายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล กล่าวเสริมว่า ในเอกสารขอบเขตงาน (ทีโออาร์) กำหนดให้เปิดสำนักงานหนังสือเดินทางตลอดอายุสัญญาไม่เกิน 15 แห่ง ตลอดเวลาสัญญา 7 ปี หรือ 15 ล้านเล่ม แล้วแต่อันไหนจะถึงก่อน โดยกระจายไปทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แล้วแต่ความจำเป็น ขณะที่ระยะเวลาได้รับเล่มจากเดิม 2 วันลดเหลือ 1 วัน ส่วนอายุพาสปอร์ตเพิ่มจาก 5 ปี เป็น 10 ปี โดยประชาชนสามารถเลือกได้ว่า ต้องการพาสปอร์ตอายุ 5 ปี หรือ 10 ปี ซึ่งพาสปอร์ตอายุ 10 ปี สะดวกทั้งต่อคนที่ไม่ค่อยเดินทาง และในกรณีที่บางประเทศที่มีการตรวจลงตราอายุ 10 ปี

“พาสปอร์ตอายุ 10 ปี อนุญาตให้เฉพาะผู้บรรลุนิติภาวะแล้วเท่านั้น เพราะเด็ก เยาวชนจะมีการเปลี่ยนแปลงของรูปหน้า ทุก 1-2 ปี นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชีวมาตรอย่างหนึ่ง ซึ่งใช้ระบบสากล เพื่อพิสูจน์ตัวตน ป้องกันการปลอมแปลง” อธิบดีกรมการกงสุล กล่าวย้ำ

นายชาตรี กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ เดิมระบบเก็บเพียงใบหน้า ลายนิ้วมือ แต่รุ่นใหม่เพิ่มข้อมูลม่านตาด้วย ตามที่ประเทศต่างๆ เริ่มมีการใช้ม่านตามากขึ้น โดยในไทยใช้ในการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมประมงแล้ว สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมปกติจากเดิมเล่มละ 1,000 บาท ขณะนี้ทางกระทรวงกำลังหารือเรื่องการกำหนดราคาพาสปอร์ตรุ่นใหม่ ทั้งอายุ 5 ปี และ 10 ปี ซึ่งคำนวนจากต้นทุน โดยต้องมีการแก้กฎระเบียบภายในของกระทรวงด้วย

พาสปอร์ตรุ่นใหม่ ต่างจากรุ่นเดิมอย่างไร?

สำหรับหนังสือเดินทางรุ่นใหม่จะมีรายละเอียดในรูปเล่มมากขึ้นกว่ารุ่นเก่า เท่าที่สามารถเปิดเผยได้ มีดังนี้

  • การถ่ายภาพจะมีการเก็บรูปหน้าจริงไว้ในหนังสือเดินทางด้วย
  • ลายเซ็นจะนูนสัมผัสได้
  • มีภาพช้างยกงวงอยู่ในหน้าหนังสือเดินทาง เวลากรีดทั้งเล่มจะเห็นภาพช้างยกงวงขึ้นลง
  • หน้าหนังสือเดินทางทุกหน้าจะพิมพ์ภาพสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา จนถึงรัตนโกสินทร์ พร้อมคำบรรยายสถานที่ เพื่อให้ความรู้แก่คนไทยทุกคน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่จะได้ศึกษาระหว่างนั่งรอขึ้นเครื่องบินหรือเดินทาง

    สำหรับผู้ที่สนใจต้อง จองคิวออนไลน์ โดยจองได้ที่ www.QPassport.in.th อย่างไรก็ตาม นอกจากเปิดสำนักงานชั่วคราวศูนย์ใหญ่ที่ศูนย์การค้าเอ็ม บี เคฯ แล้ว ยังได้เปิดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพิ่มอีก 3 แห่ง ดังนี้

อาคาร CAT (แจ้งวัฒนะ)
เซ็นทรัล เวสต์เกต นนทบุรี
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

ส่วนในต่างจังหวัดเพิ่มอีก 4 แห่ง ได้แก่ เพชรบุรี บุรีรัมย์ หนองคาย และนครศรีธรรมราช นอกจากที่เปิดบริการอยู่เดิม 14 แห่ง ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

โดยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เปิดบริการวันจันทร์-พุธ-ศุกร์ ยกเว้นสถานี MRT ปิดปรับปรุง จะเปิดบริการเดือน ส.ค. ส่วนในต่างจังหวัดช่วงนี้เปิดบริการวันจันทร์-พุธ-ศุกร์ ได้แก่ ขอนแก่น, เชียงใหม่, นครราชสีมา, สงขลา, ยะลา, อุบลราชธานี, เมืองพัทยา, อุดรธานี

ส่วนเปิดบริการเฉพาะวันพุธ ได้แก่ นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี, ภูเก็ต, นครสวรรค์, เชียงราย, พิษณุโลก และจันทบุรี หลังจากสถานการณ์การแพร่ะบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลายจึงจะเปิดบริการทุกวัน